Hem » Cookies

Information om cookies på Åre Continental Inn

Enligt den svenska lagen om elektronisk kommunikation (från 25 juli 2003) ska alla svenskregisterade webbplatser som använder cookies informera besökaren om följande:

  • Att webplatsen innehåller cookies
  • vad cookies är och vad de används till och
  • hur besökare kan göra för att undvika cookies

Här på Åre Continental Inn används cookies för att skilja mellan sidans administratörer och vanliga besökare. Alla som besöker sidan får ett unikt ID av webplatsen som sedan lagras av webbläsaren i en datafil på besökarens dator, det här ID:et används sedan av besökarens webbläsare vid den fortsatta kommunikationen med webbplatsen.

Om Du inte vill acceptera cookies från Åre Continental Inn kan Du ställa in Din webbläsare att inte ta emot cookies eller att ge en varning varje gång en sida gör ett försök att lagra cookies på Din dator. Eftersom inställningarna skiljer sig mellan olika webbläsare är det att rekommendera att Du kontaktar Din webbläsares återförsäljare eller tillverkare för information om hur Du åstakommer detta.

Vill Du ha mer information om lagen om elektronisk kommunikation och cookies så kan Du hitta det på Post och Telestyrelsens hemsida.